2007 startade föräldrakooperativet Kulla Förskola sin verksamhet i Öif´s lokaler.

Med ledorden Trygghet, Natur och Flexibilitet jobbar förskolans personal i sammarbete med styrelsen mot att få en lugn och trygg barngrupp.

2013 blev Förkolan certifierad I Ur och Skur Förskola.


Telefon: 0620-21322

Adress: Sörbruksvägen

882 91 Långsele

Förskolan är hyresgäster hos Idrottsföreningen och vi försöker hålla jämna steg med de krav som en förskolelokal kräver. Det är oerhört glädjande att verksamheten finns i lokalerna och samarbetet mellan förening och förskola fungerar väldigt bra.